Login | Register
My pages Projects Community openCollabNet

argouml-nb
Project home

If you were registered and logged in, you could join this project.

Summary Norwegian Bokmål localization of ArgoUML
Category design
License Eclipse Public License - v 1.0
Owner(s) linus

Dette prosjektet skal lage en fullstendig tilpassing av ArgoUML til bokmål (norsk). I første omgang vil kun selve programmet bli oversatt. Senere, hvis det er nok folk med i prosjekt, vil vi også oversette brukermanualen og disse nettsidene. Prosjektet skal også være et samlingspunkt for alle bokmål-brukerne av ArgoUML med e-postlister og dokumentarkiv. (Folk som foretrekker å lese og uttrykke seg på engelsk bør bruke ressursene hos moderprosjektet ArgoUML.)

In English for any non-Norwegian that may stumble over this page: This project is to create a complete localization of ArgoUML in Norwegian Bokmål and to be the center for the Norwegian Bokmål community.