Login | Register
My pages Projects Community openCollabNet

argouml-nb
Project home

2020-03-13: This site is going to be decommissioned and shut down very soon. Please copy and archive any data you wish to keep ASAP

If you were registered and logged in, you could join this project.

Summary Norwegian Bokmål localization of ArgoUML
Category design
License Eclipse Public License - v 1.0
Owner(s) linus

Dette prosjektet skal lage en fullstendig tilpassing av ArgoUML til bokmål (norsk). I første omgang vil kun selve programmet bli oversatt. Senere, hvis det er nok folk med i prosjekt, vil vi også oversette brukermanualen og disse nettsidene. Prosjektet skal også være et samlingspunkt for alle bokmål-brukerne av ArgoUML med e-postlister og dokumentarkiv. (Folk som foretrekker å lese og uttrykke seg på engelsk bør bruke ressursene hos moderprosjektet ArgoUML.)

In English for any non-Norwegian that may stumble over this page: This project is to create a complete localization of ArgoUML in Norwegian Bokmål and to be the center for the Norwegian Bokmål community.